Brže osmislite bolja predavanja
NOVAC - SREDSTVO RAZMJENE ILI SREDSTVO PLAĆANJA., SPECIJALNA PRAVA VUČENJA - UMJETNI NOVAC ODREĐEN PROSJEČNOM VRIJEDNOŠĆU ČETIRI NAJJAČE SVJETSKE VALUTE., NOVČANI SUSTAV - ORGANIZIRANA AKTIVNOST DRŽAVE KOJA ZAKONIMA I PROPISIMA REGULIRA  IZDAVANJE, OPTICAJ I POVLAČENJE NOVCA., VALUTA - NOVAC KOJI JE U NEKOJ ZEMLJI PRIHVAĆEN KAO ZAKONSKO SREDSTVO PLAĆANJA., MJENJAČNICE - FINANCIJSKE INSTITUCIJE KOJE OBAVLJAJU SVE MJENJAČKE POSLOVE INSTRUMENATA PLAĆANJA., ELEKTRONIČKO PLAĆANJE - FINANCIJSKA RAZMJENA IZMEĐU KUPCA I PRODAVATELJA U SUSTAVU ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA., KREDITNE KARTICE - BEZGOTOVINSKI INSTRUMENT PLAĆANJA., BANKOMAT - ELEKTROMEHANIČKI UREĐAJ ZA IZDAVANJE GOTOVINE S RAČUNA BANKE ELEKTRONIČKIM PUTEM., INTERNETSKO BANKARSTVO - UGOVORNA USLUGA IZMEĐU BANKE I VLASNIKA RAČUNA TEMELJENO NA INTERNETSKOG TEHNOLOGIJI., MOBILNO BANKARSTVO - OBAVLJANJE TRANSAKCIJA PUTEM MOBILNIH TELEFONA.,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti