17 - 12 + 5 =, 8 - 12 - 4 =, 18 - 9 + 9 = , ___ + 9 =15 - 6, 8 + ___=13 - 5, 12 - ___= 9 - 3, 14 - ___= 6 - 8,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?