Brže osmislite bolja predavanja
1) ŠTO JE NA SLICI? a) KOVANICE b) NOVČANICE 2) ŠTO JE NA SLICI? a) KOVANICE b) NOVČANICE 3) NAZIV ZA HRVATSKI NOVAC JE a) DABAR b) PUMA c) KUNA 4) KRATICA ZA HRVATSKI NOVAC JE a) KN b) kn c) kun

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti