Brže osmislite bolja predavanja
IMENICE: konj, slika, torba, olovka, dječak, kiša, snijeg, GLAGOLI: pada, sipi, trči, skače, pjeva, crta, spava, PRIDJEVI: lijepa, crvena, slatka, dobra, visoka, brza, mamina,

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti