Helyes: a4/a3=a1, a5/a2=a3, a9/a3=a6, a7/a5=a2, a4/a7=a-3, a5/a-2=a7, a-4/a3=a-7, a3/a=a2, a-6/a-4=a-2, a12/a3=a9, a7/a11=a-4, a11/a6=a5, a2/a7=a-5, a-7/a6=a-13, a-2/a-9=a7, Helytelen: a5/a3=a1, a4/a4=a1, a-5/a2=a-3, a6/a3=a2, a9/a2=a11, a7/a-2=a3, a-6/a6=a-1, a8/a5=a1,6, a-6/a-4=a-10, a12/a3=a15, a7/a11=a18, a12/a6=a2, a3/a2=a5, a-6/a-3=a2, a2/a=a-2,

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?