Brže osmislite bolja predavanja
IMENICE: baka, djed, mama, olovka, ljuljačka, dučan, torba, lopta, škola, ručnik, GLAGOLI: spava, jede, sanja, kopa, pije, gleda, traži, jaše, operira, vozi, PRIDJEVI: ružno, cvjetno, crno, zeleno, crveno, žuto, sivo, sijeda, smeđe, plavo,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti