Brže osmislite bolja predavanja
IMENICE: bicikl, pas, macka, djecak, đak, knjiga, GLAGOLI: trci, pise, brise, spava, zida, pliva, PRIDJEVI: Ivanov, bakini, plav, nov, bijeli, djedov,

Martin i Fran 1-vrste riječi

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti