Brže osmislite bolja predavanja
8 \times 2 - 16, 8 \times 3 - 24, 5 \times 6 - 30, 9 \times 4 - 36, 7 \times 2 - 14, 4 \times 2 - 8, 3 \times 9 - 27, 7 \times 3 - 21, 2 \times 5 - 10, 3 \times 8 - 24, 8 \times 3 - 24, 2 \times 3 - 6,

Množenje sa 2 i 3

Ljestvica

Pločice na okretanje je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti