Brže osmislite bolja predavanja
1) Koja slika prikazuje proljeće? a) b) c) d) 2) Koja slika prikazuje proljetnicu? a) b) c) 3) Koja ptica nije ptica selica? a) b) c) 4) Što ljudi rade u proljeće? a) Beru grožđe u vinogradu. b) Žanju žito. c) Spremaju zimnicu. d) Orezuju drveće. 5) Kakva je dužina dana i noći u proljeće? a) Dani su duži, a noći su kraće. b) Dani su kraći, a noći su duže. 6) Kako izgleda listopadno drvo u proljeće? a) b) c)

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti