Brže osmislite bolja predavanja
BROD - Prometno sredstvo koje plovi rijekama, jezerima i morem., BRODSKA LUKA - Brod kreće na putovanje., PUTNIČKI BROD - Prevozi putnike., TRAJEKT - Prevozi putnike i vozila., TERETNI BROD - Prevozi robu (teret)., PUTNA KARTA - Putnici ju kupuju na blagajni prije ulaska u brod., RED PLOVIDBE - Red kojim plove brodovi., BRODSKI ČASNIK - Upravlja brodom., MORNARI - Posada broda.,

Ljestvica

Pločice na okretanje je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti