Brže osmislite bolja predavanja
Proljeće - promjenjivo vrijeme s izmjenama sunčanih i kišnih razdoblja, dulji dani, Ljeto - najviše Sunčeva zračenja ,visoke temperature, pojava tuče, Jesen - promjenjivo vrijeme, magla i inje, Zima - niske temperature, mraz, snijeg, ekvator - Sunčeve zrake okomito padaju na taj pojas, izmjena dva godišnja doba, polovi - velike razlike između dana i noći, umjereni pojas - četiri godišnja doba, razlike u trajanju dana i noći,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti