Točno: 23 – 4 = 19, 63 + 9 = 72, 61 – 3 = 58, 83 – 4 = 79, 100 – 3 = 97, 65 – 8 = 57, 74 – 8 = 66, 52 – 7 = 45, 93 – 5 = 88, Broj 27 za 5 je manji od broja 32., Broj 72 za 9 je manji od broja 81., Netočno: 45 – 9 = 34, 90 – 9 = 91, 62 – 5 = 56, 83 – 5 = 77, Broj 72 za 8 je manji od broja 81., Broj 94 za 7 je manji od broja 100., Razlika brojeva 27 i 4 je 31.,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?