1) 2000+800+70+7 a) 2877 b) 2787 c) 2778 2) 300+5000+2+70 a) 8072 b) 3572 c) 5372 3) 4+300+7000 a) 3704 b) 7304 c) 4037 4) 800+20+9+9000 a) 9829 b) 8929 c) 8920 5) 50+6000+5 a) 5605 b) 6055 c) 6550 6) 50+6+700+8000 a) 8756 b) 8765 c) 7856 7) 1000+70+600+9 a) 1697 b) 1679 c) 1769 8) 70+400+7+4000 a) 4747 b) 7447 c) 4477

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?