1) 0 + 0 = a) = 0 b) = 1 c) = 2 d) = 3 e) = 4 f) = 5 2) 1 + 0 = a) = 0 b) = 1 c) = 2 d) = 3 e) = 4 f) = 5 3) 2 + 0 = a) = 0 b) = 1 c) = 2 d) = 3 e) = 4 f) = 5 4) 3 + 0 = a) = 0 b) = 1 c) = 2 d) = 3 e) = 4 f) = 5 5) 4 + 0 = a) = 0 b) = 1 c) = 2 d) = 3 e) = 4 f) = 5 6) 5 + 0 = a) = 0 b) = 1 c) = 2 d) = 3 e) = 4 f) = 5 7) 0 + 1 = a) = 0 b) = 1 c) = 2 d) = 3 e) = 4 f) = 5 8) 1 + 1 = a) = 0 b) = 1 c) = 2 d) = 3 e) = 4 f) = 5 9) 2 + 1 = a) = 0 b) = 1 c) = 2 d) = 3 e) = 4 f) = 5 10) 3 + 1 = a) = 0 b) = 1 c) = 2 d) = 3 e) = 4 f) = 5 11) 4 + 1 = a) = 0 b) = 1 c) = 2 d) = 3 e) = 4 f) = 5 12) 0 + 2 = a) = 0 b) = 1 c) = 2 d) = 3 e) = 4 f) = 5 13) 1 + 2= a) = 5 b) = 4 c) = 3 d) = 2 e) = 1 f) = 0 14) 2 + 2= a) = 5 b) = 4 c) = 3 d) = 2 e) = 1 f) = 0 15) 3 + 2= a) = 5 b) = 4 c) = 3 d) = 2 e) = 1 f) = 0 16) 0 + 3 = a) = 5 b) = 4 c) = 3 d) = 2 e) = 1 f) = 0 17) 1 + 3 = a) = 5 b) = 4 c) = 3 d) = 2 e) = 1 f) = 0 18) 2 + 3 = a) = 5 b) = 4 c) = 3 d) = 2 e) = 1 f) = 0 19) 0 + 4 = a) = 5 b) = 4 c) = 3 d) = 2 e) = 1 f) = 0 20) 1 + 4 = a) = 5 b) = 4 c) = 3 d) = 2 e) = 1 f) = 0

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?