Brže osmislite bolja predavanja
Objasni razliku 2H i 2B olovke., S čime mjerimo?, Kakav je materijal plastika?, Što su materijali?, Gdje se proizvode umjetni materijali?, Navedite nekoliko predmeta koji su izrađeni od gume., Što je kotni broj?, Kako ocrtavamo drvo? S pomoću čega?, Čemu služi šilo?, Kako nastaje beton?, U koju kategoriju spada beton?, Objasnite plimu i oseku mora., Opišite zbog čega nastaju valovi., Što je potrebno za proces gorenja?, Nabrojite goriva za zagrijavanje prostora., Nabrojite nekoliko aparata., Nabrojite nekoliko strojeva., Nabrojite nekoliko agregata., Nabrojite nekoliko radnih strojeva., Nabrojite nekoliko alatnih strojeva., Objasni digitalni prikaz informacija u automobilu., Koje vrijednosti sadržava digitalna informacija?, Što su energetski strojevi?, Što su vjetroelektrane?, Koje su najčešće upotrebljavane toplinske crpke?, Navedite nekoliko proizvoda koji su izrađeni od plastike., Što je mjerilo?.

Ponavljanje nastavnog sadržaja 6. razreda

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti