1) 1 + 1 + 1 a) 2 b) 3 c) 5 2) 1 + 3 a) 2 b) 4 c) 5 3) 2 + 2 a) 1 b) 3 c) 4 4) 3 + 2 a) 1 b) 4 c) 5 5) 4 + 1 a) 5 b) 3 c) 2 6) 5 - 4 a) 2 b) 1 c) 3 7) 5 - 3 a) 2 b) 4 c) 3 8) 4 - 2 a) 3 b) 2 c) 1 9) 4 - 3 a) 3 b) 2 c) 1 10) 3 - 2 a) 4 b) 1 c) 3

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?