Brže osmislite bolja predavanja
46 ➕ 4 = ⬜️, 26 ➕ ⬜️ = 38, 63 ➖ 8 = ⬜️, ⬜️ ➕ 4 = 55, ⬜️ ➖ 7 = 43, 85 ➕ 9 = ⬜️, 99 ➖ ⬜️ = 70, 98 ➖ 9 = ⬜️, ⬜️ ➕ 9 = 44, ⬜️ ➖ 8 = 57, 39 ➕ 16 = ⬜️, ⬜️ ➖ 46 = 12, 82 ➖ 37 = ⬜️, ⬜️ ➕ 17 = 62, ⬜️ ➖ 35 = 28, 27 ➕ 45 = ⬜️, 41 ➕ ⬜️ = 56, 46 ➖ 18 = ⬜️, ⬜️ ➕ 25 = 33, 50 ➖ ⬜️ = 22.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti