1) 19 JE JEDNOZNAMENKASTI BROJ a) DA b) NE 2) 6 JE DVOZNAMENKASTI BROJ a) DA b) NE 3) 15 PETNAJST a) DA b) NE 4) 20 DVAJST a) DA b) NE 5) 1. JEDAN a) DA b) NE 6) 8. OSMI a) DA b) NE 7) 1 PRVI a) DA b) NE 8) 16 < 11 a) DA b) NE 9) 4 > 15 a) DA b) NE 10) 11 > 6 a) DA b) NE 11) 18 < 20 a) DA b) NE 12) 13 > 2+7 a) DA b) NE 13) 6 + 4 < 14 a) DA b) NE 14) 6 IMA 1 D i 6 J a) DA b) NE 15) 18 IMA 1 D i 8 J a) DA b) NE 16) 10 IMA 0 D i 1 J a) DA b) NE 17) 1 IMA 1 D i  0 J a) DA b) NE 18) 1, 2, 3 NALAZE SE ISPRED BROJA 4 a) DA b) NE 19) 13, 14, 15 NALAZE SE IZA BROJA 17 a) DA b) NE 20) 1 D i 9 J a) 9 b) 19 21) 2 D i 0 J a) 20 b) 2 22) 0 D i 1 J a) 10 b) 1 23) ŠEST a) 6 b) 6. 24) TRINAESTI a) 13. b) 13 25) DRUGI a) 2 b) 2.

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?