Brže osmislite bolja predavanja
1) prevariti a) GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI b) INFINITIV c) GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI 2) prevaren a) GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI b) INFINITIV c) GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI 3) prevario a) GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI b) INFINITIV c) GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI 4) vidjeli a) GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI b) GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI c) INFINITIV 5) doći a) GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI b) INFINITIV c) GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI 6) izneseni a) GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI b) GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI c) INFINITIV 7) iznijela a) GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI b) GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI c) INFINITIV 8) iznio a) GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI b) INFINITIV c) GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI 9) iznijeti a) GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI b) GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI c) INFINITIV 10) prepadnut a) GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI b) GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI c) INFINITIV 11) htio a) GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI b) INFINITIV c) GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI 12) htjeti a) INFINITIV b) GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI c) GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI 13) ispečena a) GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI b) INFINITIV c) GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI 14) ispekao a) GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI b) INFINITIV c) GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI 15) ispeći a) GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI b) INFINITIV c) GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI 16) razbijen a) GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI b) INFINITIV c) GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI 17) razbili a) GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI b) INFINITIV c) GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI 18) razbiti a) GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI b) GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI c) INFINITIV 19) otvorio a) INFINITIV b) GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI c) GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI 20) otvoren a) GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI b) GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI c) INFINITIV 21) otvoriti a) GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI b) GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI c) INFINITIV

INFINITIV, GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI ILI GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti