VREMENSKA - Kad uđeš u razred, lijepo pozdravi., UZROČNA - Ne mogu doći jer nemam vremena., OBJEKTNA - Reći ću mu da te ostavi na miru., SUBJEKTNA - Tko rano rani, dvije sreće grabi., POGODBENA - Ako budeš dobar, dobit ćeš čokoladu., PREDIKATNA - Torta je da slađa ne može biti., NAČINSKA - On se ponašao kao da je sišao s grane., MJESNA - Gdje on prođe, tu trava ne raste., ATRIBUTNA - Donio sam ti knjigu koju si tražio.,

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?