1) 10 + 1 a) b) c) d) 2) 10 + 2 a) b) c) d) 3) 10 + 3 a) b) c) d) 4) 10 + 4 a) b) c) d) 5) 10 + 5 a) b) c) d) 6) 10 + 6 a) b) c) d) 7) 10 + 7 a) b) c) d) 8) 10 + 8 a) b) c) d) 9) 10 + 9 a) b) c) d) 10) 11 - 1 a) b) c) d) 11) 12 - 2 a) b) c) d) 12) 13 - 3 a) b) c) d) 13) 14 - 4 a) b) c) d) 14) 15 - 5 a) b) c) d) 15) 16 - 6 a) b) c) d) 16) 17 - 7 a) b) c) d) 17) 18 - 8 a) b) c) d) 18) 19 - 9 a) b) c) d)

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?