Brže osmislite bolja predavanja
Producer: Grass - uses the sunlight to make its own energy, Tree - uses the sunlight to make its own energy, Flower - uses the sunlight to make its own energy, Consumer: Dog - eats food to get energy, Cat- eats food to get energy, Horse - eats food to get energy, Decomposer: Mushroom - breaks down dead organisms to get energy, Earthworm - breaks down dead organisms to get energy, Bacteria - breaks down dead organisms to get energy,

Types of Organisms Review

Ljestvica

Zajednica Heathernash Unit 2

Sjedinjene američke države

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti