9 - nek a harmada = - 3, 60 - nak a tizede - 6, 16 - nak a fele = - 8, 21 - nek a harmada= - 7, 18 - nak a fele = - 9, 15 - nek a harmada - 5, 100 - nak a tizede - 10, 40-nek a tizede - 4,

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?