1) 326+134 a) 511 b) 460 c) 239 2) 133+451 a) 367 b) 799 c) 584 3) 65+312 a) 377 b) 152 c) 458 4) 86+253 a) 132 b) 541 c) 339 5) 652-435 a) 534 b) 217 c) 413 6) 432-81 a) 351 b) 122 c) 234 7) 567-239 a) 479 b) 328 c) 507 8) 793-262 a) 311 b) 254 c) 531

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?