1) It's a pencil-case. a) b) c) d) 2) It's a bag. a) b) c) d) 3) It's a blackboard. a) b) c) d) 4) It's a book. a) b) c) d) 5) It's a desk. a) b) c) d) 6) It's a pen. a) b) c) d) 7) It's a pencil. a) b) c) d) 8) It's a rubber. a) b) c) d) 9) It's a ruler. a) b) c) d) 10) It's a table. a) b) c) d)

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?