Brže osmislite bolja predavanja
1) I a) am b) are c) is 2) He a) are b) is c) am 3) We a) am b) are c) is 4) You a) am b) are c) is 5) It a) am b) are c) is 6) She a) am b) are c) is 7) They a) am b) are c) is

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti