Brže osmislite bolja predavanja
1) Da bismo mogli raditi potrebno je a) imati automobil. b) odmarati. c) završiti školu. 2) Kada završimo školu počinjemo se baviti određenim a) zanimanjem. b) trčanjem. c) odmaranjem. 3) U svojem poslu koristi škare i sušilo za kosu. Ona je a) kuharica. b) frizerka. c) krojačica. 4) Osoba koja vozi autobus je a) policajac. b) vozač. c) strojovođa. 5) Postolar a) popravlja cipele. b) popravlja stolove. c) popravlja satove. 6) U školskoj knjižnici radi a) učitelj. b) knjižničar. c) ravnatelj. 7) Bicikl pravi  a) vozač. b) kuhar. c) radnik u tvornici. 8) Poljoprivredniku su za rad potrebni a) škare i metar. b) cigla i cement. c) traktor i plug. 9) Osoba koja slaže robu na police u trgovini i pomaže kupcima je a) trgovac. b) poštar. c) građevinar. 10) Osoba koja održava naše ulice čistima je a) pekar. b) čistač ulica. c) poljoprivrednik.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti