Brže osmislite bolja predavanja
1) Papir odlažemo u: a) plave kante b) smeđe kante c) zelene kante d) žute kante 2) U biorazgradiv otpad ne ubrajamo: a) kavu b) čačkalice c) kosti d) kore jabuke e) ljuske od jaja f) vrećice čaja 3) Oštećeno porculansko posuđe odlažemo sa staklenom ambalažom. a) TOČNO b) NETOČNO 4) Nama najbliži nacionalni park a) Kopački rit b) Papuk c) Plitvička jezera d) Paklenica e) Brijuni f) Risnjak 5) Učinku staklenika najviše pridonosi plin a) ugljikov(IV)oksid b) ugljikov(II)oksid c) ozon d) sumporov(IV) oksid e) dušikov(V)oksid 6) Koji piktogram (znak opasnosti) je na kemikalijama koje su opasne za okoliš ? a) b) c) d) e) f) 7) Recikliranjem samo jedne staklene boce uštedjet ćemo energije za rad računala: a) 1 minutu b) 30 minuta c) 7 minuta d) 3 minute

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti