1) Danas je ponedjeljak. Jučer je bila... a) srijeda b) nedjelja c) subota 2) Danas je utorak. Sutra će biti... a) subota b) petak c) srijeda 3) Danas je srijeda. Jučer je bio... a) utorak b) petak c) ponedjeljak 4) Danas je subota. Sutra će biti... a) utorak b) nedjelja c) četvrtak 5) Četvrti dan u tjednu je... a) petak b) nedjelja c) četvrtak 6) Peti dan u tjednu je... a) petak b) nedjelja c) četvrtak 7) Prije petka bio je... a) ponedjeljak b) utorak c) četvrtak 8) Poslije ponedjeljka bit će... a) nedjelja b) srijeda c) utorak 9) Prije četvrtka bila je... a) nedjelja b) srijeda c) subota 10) Poslije srijede bit će... a) četvrtak b) petak c) utorak

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?