vörös és fekete - Milyen két szín alkotta leggyakrabban a görög vázákat?, A műveltség alapvető részének - A zenét minek tartották az ókorban?, Drámai előadások, vallási szertartások, olimpiai játékok. - Hol hallgattak zenét?, Hangszerekkel. - Ókorban a dallamokat mivel kísérték?, Pindarosz - Ki az ókor leghíresebb dalnoka, lantosa?, Pannóniában (mai Dunántúl) - Magyarország melyik részén kerültek elő a Római Birodalom előtti időkből zeneelmélettel kapcsolatos leletek?, Állathangok utánzása. - Mivel kezdődött az éneklés a primitív népeknél?, Kínai. - A világ zenekultúráiból melyik a legrégebbi?, Beszélő. - Afrikában milyen dobokkal továbbították nagyobb távolságokra az üzenetet?, Görög - Melyik nép szerint Isteni eredetű a zene?, Orfeusz - Ki a zene istene?,

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?