Brže osmislite bolja predavanja
essere: sono, sei, è, siamo, siete, avere: ho, hai, ha, abbiamo, avete, hanno,

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti