Brže osmislite bolja predavanja
1) NAKON ŠTO OPEREM RUKE TRI PUTA a) PEREM LICE TRI PUTA b) POTIREM UŠI JEDAN PUT c) ISPEREM USTA TRI PUTA d) POTIREM VRAT JEDAN PUT 2) NAKON ŠTO ISPEREM USTA TRI PUTA a) ISPEREM USTA TRI PUTA b) ISPEREM NOS TRI PUTA c) POTIREM VRAT JEDAN PUT d) PEREM STOPALA TRI PUTA 3) NAKON ŠTO ISPEREM NOS TRI PUTA a) PEREM LICE TRI PUTA b) PEREM RUKE DO IZNAD LAKTOVA TRI PUTA c) POTIREM ČETVRTINU GLAVE JEDAN PUT d) ISPEREM NOS TRI PUTA 4) NAKON ŠTO OPEREM LICE TRI PUTA a) PEREM RUKE DO IZNAD LAKTOVA TRI PUTA b) PEREM STOPALA TRI PUTA c) ISPEREM USTA TRI PUTA d) POTIREM UŠI JEDAN PUT 5) NAKON ŠTO OPEREM RUKE DO IZNAD LAKTOVA TRI PUTA a) POTIREM UŠI JEDAN PUT b) POTIREM VRAT JEDAN PUT c) PEREM STOPALA TRI PUTA d) POTIREM ČETVRTINU GLAVE JEDAN PUT 6) NAKON ŠTO POTREM ČETVRTINU GLAVE JEDAN PUT a) ISPEREM USTA TRI PUTA b) PEREM LICE TRI PUTA c) POTIREM UŠI JEDAN PUT d) POTIREM ČETVRTINU GLAVE JEDAN PUT 7) NAKON ŠTO POTREM UŠI JEDAN PUT a) POTIREM VRAT JEDAN PUT b) PEREM STOPALA TRI PUTA c) POTIREM UŠI JEDAN PUT d) PEREM RUKE DO IZNAD LAKTOVA TRI PUTA 8) NAKON ŠTO POTREM VRAT JEDAN PUT a) PEREM RUKE DO IZNAD LAKTOVA TRI PUTA b) ISPEREM USTA TRI PUTA c) PEREM STOPALA TRI PUTA d) PEREM LICE TRI PUTA

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti