Brže osmislite bolja predavanja
Opseg pravokutnika - O= 2* (a+b), Opseg kvadrata - O= 4*a, Površina kvadrata - P= a * a, Površina pravokutnika - P= a* b, Opseg raznostraničnog trokuta - O=a+b+c, Opseg jednakostraničnog trokuta - O= a+a+a, Opseg jednakokračnog trokuta - O= a+ 2*b,

Kvadrat, trokut, pravokutnik (Formule ze opseg i površinu)

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti