Brže osmislite bolja predavanja
1) Kojim slovom se pišu vlastite imenice? a) malim b) velikim c) nema pravila d) malim 2) Kojim slovom se pišu opće imenice? a) velikim b) nema pravila c) malim 3) U rečenici Lisica je gavranu ukrala sir, vlastita imenica je...  a) lisica b) gavranu c) sir d) nema vlastite imenice e) lisica, gavran, sir 4) U rečenici Najpoznatiji pisac basni je Ezop, vlastita imenica je... a) basni b) Ezop c) pisac d) nema vlastite imenice 5) U rečenici Pas je sjedio na krovu i promatrao vuka, opće imenice su... a) b) c) krovu d) nema opće imenice e) pas, krovu, vuka

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti