1) Koliko knjiga ima Stari zavjet? a) 235 b) 47 c) 32 d) 46 2) Koliko knjiga ima Novi zavjet? a) 52 b) 46 c) 27 d) 57 3) Biblija je pisana na: a) Hrvatskom,engleskom i njemačkom b) Francuskom, slovenskom i grčkom c) Grčkom, hebrejskom i aramejskom d) Talijanskom, hebrejskom i aramejskom e) Latinskom, engleskom i grčkom 4) Biblija nastaje kroz: a) 20 godina b) 3901 godina c) 1000 godina d) 1982 godina  e) 1001 godinu f) 9 godina 5) Autori Biblije su: a) Bog i Abraham b) Bog i ljudi nadahnuti Bogom c) Isus i Mojsije d) Josip Egipatski i Isus e) Marija i Josip f) Isus i Marija 6) Biblija je za Židove i kršćane : a) Sveta riječ b)  Isusova knjiga c) Sveta knjiga i riječ Božja 7) Biblija se naziva: a) Pismo i slovo b) Pismo i riječ c) Sveto pismo i Božja riječ 8) Biblija: a) (od francuske riječi) = Isus b) (od grčke riječi) = knjiga c) (od hrvatske riječi) = Bog d) (od engleske riječi) = Božja riječ

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?