Imenice su: - riječi koje imenuju bića, stvari ili pojave., Imenice mogu biti: - opće i vlastite., Opće imenice imenuju: - bilo koje biće, stvar ili pojavu. , Opće imenice pišemo - malim početnim slovom., Vlastite imenice imenuju: - točno određeno biće, stvar ili pojavu., Vlastite imenice pišemo - velikim početnim slovom., Imenica ormar je - opća imenica., Imenica Vardarac je - vlastita imenica., Za imenice koje imenuju jedno biće, stvar ili pojavu kažemo da su u - jednini., Imenica koja je u množini - imenuje više bića, stvari ili pojava., Množina imenice dijete glasi - djeca., Jednina imenice ljudi glasi - čovjek.,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?