Brže osmislite bolja predavanja
Napiši višekratnike broja 100 000, Nastavi niz: 10 277, 10 278, _______________, ____________, ___________, ___________, 10 283, Nastavi niz: 203 550, 203 560, _______________, ____________, ___________, ___________, 230 610, Nastavi niz: 5 400, 5 500, _______________, ____________, ___________, ___________, 6 000, Napiši broj koji ima: 4 ST, 7 DT, 8 T, 2 S, 5 D, 3J, Napiši broj koji ima: 5 ST, 7 DT, 5 T, 4 S, 5 D, 3J, Napiši najmanji i najveći četveroznamenkasti broj., Napiši broj za 1 veći od broja 999 999, Napiši riječima broj: 59 832.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Otvorite okvir je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti