Koliko je dugo Mastrinka spomenik prirode?, Mastrinka prosječno godišnje daje 70 kg maslina. Procijeni koliko je kilograma maslina dala u svom životnom vijeku., Prosječno se preradom 7 kg maslina dobije 1 l ulja. Koliko je litara ulja Mastrinka dala u svom životnom vijeku?, Maslina je biljka koja može dostići visinu od 3 do 13 m. Stablo u 5 god. naraste u visinu do 3 m. Kolko bi god. trebalo da naraste u visinu od 12 m?, Maslina starosti 10 god. može dati oko 30 kg maslina. Koliko će kilograma maslina dati maslinik u kojem raste 100 maslina starih 10 godina?  , Maslinik ima 500 stabala. Maslinar dnevno obreže 10 maslina. Koliko mu vremena treba da obreže sve masline?, Koliko metara žice treba da se ogradi maslinik pravokutnog oblika ako je duljina jednog zida 6 m, a drugog 9 m?, Maslinar godišnje proizvede 1250 l ulja. Za svoje potrebe potroši 37 l ulja, a ostalo ulje proda. Koliko je litara ulja prodao?.

Top-lista

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za top-listu.

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?