1) Kako se zove Platonova škola? a) Akademija b) Institut c) Gimnazija 2) Koji je glavni princip u Herklitovoj filozofiji? a) Voda b) Vatra c) Zrak 3) Tko je bio učitelj Aleksandra Velikog? a) Platon b) Sokrat c) Aristotel 4) Kako se još naziva Aristotelova etika? a) Etika života b) Etika vrlina/Krjeposna etika c) Etika morala 5) Kako se zove Sokratova metoda? a) Majeutika  b) Racionalizacija c) Dedukcija 6) Koje tri ideju spadaju u ideju „onog jednog“ po Platonovoj teoriji formi?  a) Ideja dobrog, ideja lijepog i ideja istinitog b) Ideja moralnog, ideja lijepog i ideja istinitog c) Ideja dobrog, ideja slobodnog i ideja istinitog 7) Tko je utemeljio stoicizam? a) Zenon Kitijski b) Zenon Atenski c) Zenon Veliki 8) „Mislim dakle jesam“ je temeljna postavka čije filozofije? a) Kant b) Hegel c) Descartes 9) Tko je tvrdio da je čovjekov karakter tabula rasa jer nema prirođenih ideja? a) Rousseau b) Locke c) Berkeley 10) Tko je tvorac misli da se „Čovjek rađa slobodan, a posvuda ga nalazimo u lancima“? a) Rousseau b) Hobbes c) Mills 11) Kako se naziva najviši stupanj duha u Hegelovoj filozofiji? a) Subjektivni duh b) Objektivni duh c) Apsolutni duh 12) Kako se naziva glavni princip Nietzscheove filozofije? a) Volja za znanje b) Volja za život c) Volja za moć 13) Tko je tvrdio da je u bezakonju „Čovjek čovjeku vuk“? a) Hobbes b) Rousseau c) Locke 14) U čijoj filozofiji pronalazimo tzv. alegoriju špilje? a) Aristotelova b) Platonova c) Parmenidova 15) Tko je tvrdio da je cijela dotadašnja povijest filozofije „zaborav bitka“? a) Heidegger b) Hegel c) Kant

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?