1) Komunikologija je znanost o… a) Novinarstvu b) Komunikaciji c) Informacijama d) Jeziku 2) Koje su dvije glavne podjele komunikacije? a) Pismena i usmena b) Interpersonalna i intrapersonalna c) Verbalna i neverbalna d) Kulturna i masovna 3) Koje su četiri grane komunikacijskih znanosti? a) Komunikologija, Novinarstvo, Odnosi s javnošću i Masovni mediji b) Komunikologija, Odnosi s javnošću, Kroatologija i Sociologija c) Novinarstvo, Odnosi s javnošću, Masovni mediji i Kroatologija d) Komunikologija, Novinarstvo, Odnosi s javnošću i Sociologija 4) Koja je zadaća novinara? a) Prikuplja informacije o tekućim događajima, aktualnim temama, osobama i objavljuje ih u medijima. b) Zabavlja publiku tekstovima i publikacijama. c) Brine se o društvenim mrežama korporacija i poduzetnika. d) Istražuje masovne medije. 5) PR je kratica za? a) Personal recruit b) People's resident c) Public relations d) Photo recorder 6) Koje vrste odnosa s javnošću postoje? a) Novinarstvo, Interna komunikacija, Odnosi s investitorima, Ekonomija i Odnosi s medijima b) Novinarstvo, Odnosi s medijima, Odnosi s tržištem, Interna komunikacija i Odnosi s investitorima c) Odnosi s medijima, Odnosi s tržištem, Novinarstvo i Interna komunikacija d) Odnosi s medijima, Odnosi s tržištem, Javni poslovi, Interna komunikacija i Odnosi s investitorima 7) Što su masovni mediji? a) Sredstva masovnog priopćivanja koja djeluju na velik broj čitatelja, slušatelja i gledatelja, npr. Internet. b) Mediji unutar jedne države, poput dnevnih novina i lokalnih radiostanica. c) Mediji koji informiraju isključivo o politici jedne regije. d) Mediji jedne regije koji informiraju isključivo o temama te regije 8) Koja su tri glavna novinarska žanra? a) Informativni, Privatni, Ilustrativni b) Informativni, Analitički i Publicistički c) Analitički, Privatni i Ilustrativni d) Analitički, Publicistički i Privatni 9) Što je vijest? a) Tema unutar koje se vodi rasprava. b) Kritika nekakvog događaja. c) Prva obavijest koja se daje ili prima o kakvu nedavnom događaju. d) Reportaža o nekakvom događaju. 10) Koje su 4 vrste radija? a) Javni, komercijalni, državni i radio zajednice b) Javni, komercijalni, državni i privatni c) Javni, državni, radio zajednice i privatni d) Državni, radio zajednice, privatni i internetski radio 11) Što je lead? a) Glava teksta/početak teksta b) Kraj teksta/zaključak c) Sredina teksta/razrada d) Naslov 12) Što je komentar? a) Kratka bilješka nekog događaja, osobe ili pojave. b) Reportaža događaja ili pojave. c) Novinarova kritika nekakve kazališne predstave, drame ili glazbe. d) Mišljenje ili stajalište novinara o nekom događaju, pojavi, ili osobi. 13) Koji je posao voditelja odnosa s javnošću? a) Uspostavljanje i održavanje pozitivne percepcije i komunikacije između organizacije ili pojedinca i njihove ciljane publike. b) Informiranje građana o nadolazećim događajima, temama i aferama. c) Kontroliranje sadržaja putem internetskih portala. d) Održavanje odnosa sa ljudima te nametanje reklama unutar članaka. 14) Što je glavni fokus komunikologije? a) Komunikologija se bavi proučavanjem svemira i astronomske fenomene. b) Glavni fokus komunikologije je proučavanje procesa komunikacije, uključujući verbalnu i neverbalnu komunikaciju te njezin utjecaj na međuljudske odnose. c) Komunikologija je posvećena proučavanju oceanografije i oceanskog ekosustava. d) Komunikologija je disciplina koja se bavi proučavanjem drevnih religijskih obreda. 15) Što je retorika? a) Proučavanje rijetkih ptica i njihovih navika b) Novinarski žanr čiji je cilj informirati i obrazovati publiku. c) Disciplina koja proučava kako efikasno komunicirati i uvjeriti publiku kroz govorni ili pisani jezik. d) Komunikacija između dva novinara. 16) Što je propaganda? a) Propaganda je vrsta tkanja tkanina koja se koristi za izradu odjeće. b) Propaganda je izraz za vrstu slatkog peciva koje se često konzumira uz kavu. c) Propaganda je naziv za proces istraživanja i očuvanja biološke raznolikosti u ekosustavima d) Propaganda je sistematski napor za manipulaciju percepcijom, uvjerenjima i emocijama ljudi kako bi se promovirala određena politička, društvena ili komercijalna agenda. 17) Što je glavna odgovornost PR menadžera? a) Glavna odgovornost PR menadžera je upravljanje i poboljšanje odnosa između organizacije i javnosti putem komunikacijskih strategija. b) PR menadžer je odgovoran za održavanje parkova i zelenih površina u gradu c) PR menadžer je osoba koja upravlja razvojem novih receptura za brzu hranu. d) PR menadžer je zadužen za čišćenje i održavanje računalnih sustava u tvrtki

Top-lista

Vizualni stil

Postavke

Promijeni predložak

Vrati automatski spremljeno: ?