1) Za koga kažemo da je autor Biblije? a) Bog b) Čovjek c) Papa 2) Koliko je trajala povijest nastanka Biblije? a) 100 godina b) 1000 godina c) 10 000 godina 3) Od koliko dijelova se sastoji Biblija a) jedan b) dva c) tri 4) Od koliko knjiga se sastoji Biblija? a) 27 b) 46 c) 73 5) Na kojem od ovih jezika NIJE pisana Biblija? a) grčki b) latinski c) hebrejski 6) O čemu govori Biblija a) o odnosu Boga i čovjeka b) o odnosu čovjeka prema svojim bližnjima

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?