Brže osmislite bolja predavanja
1) 2+3 a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) 6 2) 5+2 a) 10 b) 3 c) 7 d) 9 e) 6 f) 4 3) 4+6 a) 9 b) 8 c) 7 d) 6 e) 10 f) 5 4) 8+1 a) 7 b) 2 c) 3 d) 10 e) 4 f) 9 5) 7+0 a) 0 b) 1 c) 2 d) 7 e) 8 f) 9

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti