Brže osmislite bolja predavanja
SVECI ŽIVE U NEBESKOM RAJU., SVECI SU BILI LJUDI., ANĐELI SU ODUVIJEK U RAJU., SVECI ŽIVE KOD BOGA., ZNAM SVECE: SVETI ANTE, SVETI NIKOLA, SVETA LUCIJA..., SVI SVETI MOLITE ZA NAS!.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti