1) 34 + 3 = a) 37 b)   31 c)   39 2) 26 + 2 = a) 24 b) 28 c) 38 3) 27 + 3 = a) 20 b) 24 c) 30 4) 81 + 9 = a) 90 b) 80 c) 73 5) 67 + 8 = a) 65 b) 59 c) 75 6) 83 + 9 = a) 76 b) 92 c) 82 7) 35 + 5 = a) 40 b) 30 c) 20 8) 42 + 7 = a) 39 b) 49 c) 59 9) 74 + 7 = a) 81 b) 71 c) 67 10) 39 + 9 = a) 30 b) 38 c) 48

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?