1) Melyik a több? a) b) 2) Melyik a több? a) b) 3) Melyik a több? a) b) 4) Melyik a több? a) b) 5) Melyik a több? a) b) 6) Melyik a több? a) b) 7) Melyik a több? a) b) 8) Melyik a több? a) b) 9) Melyik a több? a) b) 10) Melyik a legtöbb? a) b) c) 11) Melyik a legtöbb? a) b) c) 12) Melyik a legtöbb? a) b) c)

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?