1)  (100+20)-20·4-30:5+(50-10)-45:5= a) Pomnožiti i podijeliti, ostalo prepisujemo b) Zbrojiti i oduzeti, ostalo redom prepisujemo c) Izračunati unutar zagrada, ostalo redom prepisujemo 2) 120-20-20·4-30:5+40-45:5= a) Pomnožiti i podijeliti, ostalo prepisujemo b) Zbrojiti, ostalo redom prepisujemo c) Oduzeti, ostalo redom prepisujemo 3) 120-20-80-6+40-9= a) Zbrojiti i oduzeti redom kako je napisano b) Zbrojiti, ostalo redom prepisujemo c) Oduzeti, ostalo redom prepisujemo 4) Rješenje je 25! a) : ) b) :) c) :D

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?