Brže osmislite bolja predavanja
MANJI (<): 1 ⭕ 2, 1 ⭕ 3, 1 ⭕ 4, 1 ⭕ 5, 2 ⭕ 3, 2 ⭕ 4, 2 ⭕ 5, 3 ⭕ 4, 3 ⭕ 5, 4 ⭕ 5, VEĆI (>): 5 ⭕ 4, 5 ⭕ 3, 5 ⭕ 2, 5 ⭕ 1, 4 ⭕ 3, 4 ⭕ 2 , 4 ⭕ 1, 3 ⭕ 2, 3 ⭕ 1, 2 ⭕ 1,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti