1) 🚚🚚 i 🚛🚛🚛 je a) b) c) d) e) 2) 💚 i 💜💜 je a) b) c) d) e) 3) 📙 i 📘 je a) b) c) d) e) 4) 💛💛💛 i 💜💜 je a) b) c) d) e) 5) 🔴🔴 i 🔵 je a) b) c) d) e) 6) 🚚🚚🚚🚚 i 🚛 je a) b) c) d) e) 7) 📘📘 i 📗📗 je a) b) c) d) e) 8) 🔴 i 🔵🔵🔵🔵 je a) b) c) d) e) 9) 💛 i 💙 i ❤ je a) b) c) d) e) 10) 📗 i 📙📙 i 📘 je a) b) c) d) e) 11) 1 i 1 je a) b) c) d) e) 12) 3 i 1 je a) b) c) d) e) 13) 1 i 2 je a) b) c) d) e) 14) 2 i 2 je a) b) c) d) e) 15) 3 i 2 je a) b) c) d) e) 16) 1 i 4 je a) b) c) d) e) 17) 2 i 1 je a) b) c) d) e) 18) 2 i 3 je a) b) c) d) e) 19) 4 i 1 je a) b) c) d) e) 20) 1 i 1 i 1 je a) b) c) d) e)

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?