Brže osmislite bolja predavanja
KAPA - k-a-p-a, PJEVA - p-j-e-v-a, PLAVO - p-l-a-v-o, PATKA - p-a-t-k-a, PIJETAO - p-i-j-e-t-a-o, RUKA - r-u-k-a, REKET - r-e-k-e-t, ORMAR - o-r-m-a-r, KREVET - k-r-e-v-e-t, RAKETA - r-a-k-e-t-a,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti