1) Što je Biblija? a) roman b) basna za Židove c) narodna pjesma d) sveta knjiga za kršćane 2) Biblija se dijel na... a) Matematiku i Prirodu b) Stari i Novi zavjet c) Kameno i Metalno doba 3) Od koliko se knjiga sastoji Stari zavjet? a) 100 b) 0 c) 46 4) Koliko je evanđelja u Novom zavjetu? a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) 10 5) Kako još nazivamo Bibliju? a) Kur'an b) riječ Božja c) Tora 6) Kroz koliko godina nastaje? a) manje od 100 b) više od 1000 c) više od 100 000 7) Koja je pouka Biblije? a) Bog je nevidljiv! b) Ima mnogo bogova! c) Bog te ljubi! 8) Od koliko knjiga se sastoji Biblija? a) 100 b) 73 c) 3 d) 22 9) U kojem se zavjetu spominje Isus? a) U Starom zavjetu b) U Novom zavjetu

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?